Aïllaments acústics:
Estudiem cada cas individualment per oferir les solucions més adients al millor preu. S’aconsegueixen aplicant un o més productes a un sostre, trasdossat o envà hi ha diferents tipus de solucions com poden ser membranes acústiques, llana de roca o tk-b2 entre d’altres

Aïllaments tèrmics:
S’aconsegueixen aplicant un o més productes a un sostre, trasdossat o envà hi ha diferents tipus de solucions com poden ser manta tèrmica, plaques de poliuretà encadellades o llana de roca entre d’altres.

Envà:
Un envà consta d’un canal cargolat a terra i un altre al forjat, dintre d’aquest canal es col·loquen uns muntants d’acer galvanitzat entre aquests muntants és per on es passaran les instal·lacions de llum, aigua, etc., d’aquesta manera s’aconsegueix eliminar les regates, sempre és aconsellable entre els muntants col·locar aïllament de llana de roca per aconseguir un millor resultat termo-acústic, llavors es cargola una o diverses plaques de guix laminat a cada costat dels muntants, finalment es procedeix al tractament de juntes fins a deixar perfectament acabat i a punt per pintar, així aconseguint una òptima divisió d’interior
Envà hi ha diferents tipus d’envà depenent de les necessitats de cada client, diferents gruixos, acústics, tèrmics, etc.

Trasdossat o revestiment de paret existent:
un trasdossat consta d’un canal cargolat a terra i un altre al forjat, dintre d’aquest canal es col·loquen uns muntants d’acer galvanitzat entre aquests muntants és per on es passaran les instal·lacions de llum, aigua, etc., d’aquesta manera s’aconsegueix eliminar les regates, sempre és aconsellable entre els muntants col·locar aïllament de llana de roca per aconseguir un millor resultat termo-acústic, llavors es cargola una o vàries plaques de guix laminat a un costat dels muntants, finalment és procedeix al tractament de juntes fins a deixar perfectament acabat i a punt per pintar així aconseguint una òptima divisió d’interior
Trasdossats hi ha diferents tipus d’envà depenguen de les nasalitats de cada client, diferents gruixos, acústics, tèrmics, etc.

Sostres:
Sostre continu consta d’un entramat de mestres d’acer galvanitzat ancorades al forjat a les quals es cargola una o diverses plaques de guix laminat, finalment es procedeix al tractament de juntes fins a deixar perfectament acabat i a punt per pintar.

Sostre desmuntable o decoratiu consta d’una estructura de perfils que poden ser vistos o ocults sobre els quals es poden col·locar diferents tipus de plaques desmuntables o decoratives.

Proteccions passives contra el foc:
S’aconsegueix mitjançant diferents tipus de plaques depenent si es necessita fer un sostre, trasdossat, envà, protecció de bigues o pilars de ferro, talla focs en nau industrial, etc., varien molt el tipus de plaques depenent de la resistència al foc que es necessiti, pot ser de 30 min, 60 min, 90 min, 120 min i fins i tot de 180 min, en totes les nostres feines de protecció contra el foc s’adjunta el certificat corresponent.

Aïllaments contra la humitat:
Aïllem el seu habitatge contra la humitat amb una solució composta d’estructura metàl·lica amb placa de barrera de vapor, aconseguim que la humitat no la traspassi.

 

Els preus més ajustats del mercat amb la màxima qualitat.

SOL-LICITO PRESSUPOST
This site is registered on wpml.org as a development site.